Laboratorium Sestec

By in

Grupa Sestec posiada nowoczesne laboratorium do obróbki drewna w Trzebini (woj. Małopolskie). To właśnie tam nasz zespół pracuje nad formułą naszego kleju nieustająco ją udoskonalając.
Laboratorium jest w pełni wyposażone, aby możliwie najskuteczniej za symulować warunki produkcji płyt drewnopochodnych przy użyciu naszego spoiwa– tak aby wyniki laboratoryjne były jak najbardziej zbliżone do produkcyjnych. Laboratorium zostało wyposażone w kompletną, zminiaturyzowaną linię do obróbki i przygotowywania drewna do produkcji płyt typu OSB, MDF, HDF, sklejki czy prepregs.

 

Laboratorium wykonuje badania zgodnie z Normami Polskimi, Normami Europejskimi i Międzynarodowymi oraz według metodyk dostarczonych przez zleceniodawcę.

Aby mieć pewność, że nasz klej będzie spełniał wszystkie potrzeby naszych klientów oferujemy testy w następującym układzie:

Etap I – testy w naszym laboratorium

Do pełnych testów potrzebujemy około 2 m3  każdego typu drewna (oddzielnie czysta brzoza czy drewno recyklingowe). Natomiast 1 m3 każdego typu drewna to minimalna objętość do przeprowadzenia testów wstępnych.

Testy w naszym laboratorium trwają około 4 tygodni od otrzymania drewna.

Po tym okresie wysyłamy pełny raport z wynikami testów wraz z wykonanymi przez nas płytami/panelami do przetestowania przez klienta.

Na tym etapie pokrywamy wszystkie koszty związane z testem w naszym laboratorium.

 

Etap II – testy produkcyjne u klienta

W ramach tych przygotowań należy ustalić:

  1. rodzaj produktów (masa m3, grubość panelu),
  2. rodzaj użytego drewna
  3. parametry produkcji
  4. czas trwania testu (w godzinach lub dniach – np. 4-6 godzin przez 2 dni)
  5. Ilość kleju potrzebna do przeprowadzenia tego testu.

Zapewniamy 1 tonę kleju potrzebnego do przeprowadzenia testu produkcyjnego i pokrywamy również koszty naszych pracowników udających się na testy i spotkania u klienta.
Koszty dodatkowych ilości kleju powyżej 1 tony, koszty transportu, koszty drewna użytego do produkcji, koszty maszyn i personelu zatrudnionego podczas testu pokrywa klient.

Oczywiście na podstawie naszego doświadczenia możemy przygotować i zaproponować parametry produkcyjne bez przeprowadzania etapu pierwszego i  przeprowadzić test produkcyjny u klienta.

Wiemy jednak, że specyfika materiału, znajomość technologii i wyniki naszych testów dają lepsze obraz sytuacji. Etap testów w naszym laboratorium przyspiesza, a następnie ułatwia wprowadzenie kleju do normalnej, ciągłej produkcji płyt drewnopochodnych.

Nasz zespół odpowiedzialny za realizację testów odpowie na wszystkie pytania,  zaproponuje najlepszy harmonogram działań oraz przygotuje rzetelny raport. .
Zapraszamy do współpracy.