"13. kolokwium o drewnie"

By in ,

Instytut Technologii  Drewnac(IHD) w Dreźnie jest  niezależną jednostką badawczą o globalnym zasięgu. Podejmowane  przez instytut działania mają charakter interdyscyplinarny i są zorientowane na rynek.  Od ponad 60 lat koncentruje swoje działania wokół:

  • Rozwoju technologii i produktu,
  • Właściwości materiałów i ich zastosowania,
  • Ochrony środowiska i zdrowia,
  • Efektywności zasobów i energii.

Grupa Sestec od początku swojej działalności podejmuje współprace z najlepszymi przedstawicielami branży. Nasze kontakty IHD na  przestrzeni tych lat odbywały się na różnych płaszczyznach.  Niezmiernie cieszy nas, że IHD dostrzega w nas partnera i zaprasza nas do udziału w swoich cyklicznych wydarzeniach.

W ostatnich dniach mieliśmy okazję brać udział w „Kolokwium o Drewnie”, którego 13 edycja miała miejsce w dniach 12-13. Grudnia  2019r w Dreźnie.

180 ekspertów, 22 specjalistyczne wykłady skupiły się na zagadnieniu jakim jest Networking. Temat ten odgrywa ogromną role w naszej codziennej pracy. Współpracujemy bowiem zarówno z jednostkami naukowo-badawczymi,  partnerami biznesowymi i realizujemy zlecenia dla naszych klientów prawie na wszystkich kontynentach. W dobie intensywnej cyfryzacji i  coraz większych wymagań zdrowotnych skuteczne budowanie sieci i dobra współpraca jest kluczem do sukcesu a spotkania takie jak to bardzo sprzyjają.  Ponad dwie trzecie ze 190 uczestników wywodziło się z branży z materiałów drewnopochodnych, klejów i  spoiw a także producentów budowy maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych dlatego bardzo wysoko oceniamy nasz udział w tegorocznym  sympozjum.

                                                       [1]
Paneliści poruszyli kluczowe zagadnienia dla branży jakimi były m.in.:

  • zrównoważony rozwój- Jochen Kamm i Daniel Schwartze (Dieffenbacher GmbH) w swoim wystąpieniu podjęli się zdefiniowania co właściwie oznacza drewno odpadowe, jakie są jego  kategorie. Omówili najlepsze praktyki z zakresu recyklingu, przetwarzania drewna odpadowego w gotowy panel na bazie drewna.
  • redukcja emisji formaldehydy  – „Zautomatyzowanego oznaczania emisji formaldehydu z materiałów drewnopochodnych” .
  • regulacje prawne–  Florian Zeller z DG Wood zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań, których celem jest osiągnięcie jednolitych przepisów na przykładzie formaldehydu i lotnych związków organicznych (LZO).
  • digitalizacja produkcji mebli- Per Berggren (Ikea)  omówił projekty złożonej, wysoce zautomatyzowanej produkcji mebli w IKEA oraz plany uruchomienia pierwszej  zdigitalizowanej produkcję mebli w Polsce na początku 2020 r.

 

                                                                                                                                                                        [2]

Kolejne kolokwium z materiałów drewnopochodnych planowany grudzień 2021 r.

Źródło:

[1] https://www.ihd-dresden.de/de/ueber-uns/institut/
[2] zdjęcia © Sestec