Instytut Autostrada Technologii i Innowacji

By in ,

Nasza działalność od wielu lat skupia się na prowadzeniu działu R&D (badania i rozwój). Nieustająco ulepszane formuły, kolejne innowacje składu klejów z rodziny GreenBond doprowadziły zespół naszego laboratorium do dnia kiedy to materiały drewnopochodne wolne od formaldehydu  spełniają wszelkie normy techniczne i środowiskowe. GreenBond to nie tylko naturalne składniki, innowacyjny system, którego celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowiska na każdym etapie produkcji i użytkowania materiałów drewnopochodnych ale też nowatorski model biznesowy , w którym ekologia przekłada się na zysk.

Nasze starania i wysiłki poddajemy ciągłej weryfikacji podejmując współpracę ze znamienitymi jednostkami naukowo badawczymi w kraju i za granicą, których efektem są kolejne certyfikaty jakości. Aktywnie uczestniczymy też w konferencjach naukowych i branżowych gdzie wyniki naszych badań i testów mają okazje zostać zaprezentowane i zweryfikowane z aktualnym stanem wiedzy naszej branży.

Nasze chemiczki Ania i Paula wzięły czynny udział w konferencji pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, która miała miejsce w dniach 22-23.05. 2019 w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.  Organizatorzy zaprosili młodych pracowników nauki, doktorantów do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i  marketingowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych wyrobów, procesów czy systemów zarządzania i sprzedaży. Rozwój  i  wdrażanie innowacji jest  obecnie przedmiotem szerokiej dyskusji zarówno na forum UE (plany utworzenia nowej instytucji UE –  Europejskiej Rady ds. Innowacji), jak i w Polsce (powołano Radę ds. Innowacyjności, której celem jest m.in. skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej).

Dlatego też nie mogło nas tam zabraknąć bo ten opis idealnie pasuje do działalności całej grupy Sestec.
Głównym organizatorem spotkania było Instytut Autostrada Technologii i Innowacji – IATI a konferencja organizowana była w ramach Kongresu Impact’19.

22 maja Ania i Paula przedstawiły referat pt. „Opracowanie bezformaldehydowego środka wiążącego do materiałów zawierających celulozę, które można wykorzystać w dzisiejszych nowoczesnych zakładach produkcyjnych” w sekcji  „Ochrona środowiska, Energetyka i Mechanika”. Komisją,  w której składzie byli: prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, dr hab. E. Pietrzyk-Sokulska, prof. em. IGSMiE PAN, bardzo wysoko oceniła referat. Uzyskał najwyższą notę i zwyciężył pierwszy dzień obrad konferencji.

Zgodnie z zasadami już piątej edycji konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł” streszczenia referatu będzie dostępne, w materiałach  konferencyjnych, a zgłoszone referaty są rekomendowane do publikacji w czasopismach naukowych.

Autorkom serdecznie Gratulujemy 🙂