Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Warunkiem wykorzystania w naszych recepturach surowców było i jest to, aby brane pod uwagę surowce nie zaburzały równowagi ekologicznej i/lub były krótkookresowo odnawialne. Kluczowe było również to, aby surowce nie były klasyfikowane jako trujące, bądź były zaszeregowane jako wolne od CMR czyli nie zaliczane do kancerogennych (rakotwórczych), ani do mutagennych (działających toksycznie na rozrodczość).

Znaczna część naszych surowców, to uboczne produkty przemysłu spożywczego i przetwórczego, dlatego też, są one nieszkodliwe dla organizmów żywych, a dzięki temu, że surowce te pochodzą z dużych procesów przemysłowych, są one dostępne w wystarczająco dużych ilościach do produkcji kleju zgodnie z recepturami grupy SESTEC©.

Klej jest całkowicie biodegradowalny i przyjazny dla środowiska.

Kleje rodziny GreenBond™, przygotowywane są w temperaturze pokojowej, w związku z tym nie występuje konieczność dostarczania dodatkowej energii do reaktorów jak w przypadku żywic MUF. Powoduje to znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. W przypadku kleju P2 prawie o 90% a w przypadku kleju P3, bilans ten jest równie znaczący i wynosi ok. 78% redukcji emisji CO2 do atmosfery.

W przypadku produkcji kleju dla całej branży przetwórstwa drewna tylko w Europie, daje to redukcję emisji na poziomie ponad 170 tys. ton rocznie, pod warunkiem korzystania z gazu ziemnego jako źródła ciepła. Gdy wykorzystywane są kopalne źródła energii, jak np. węgiel, ograniczenie emisji wynosi ponad 560 tys. ton rocznie !!!

W 2018 r. niezależny instytut AGIMUS GmbH Umweltgutachteorganisation & Beratungsellschaft z siedzibą w Braunschweigu sporządził ocenę godności naszego produktu z zasadami zrównoważonego rozwoju. „GreenBond E-0” otrzymał średnią notę na poziomie 3,3, pkt (w czterostopniowej skali) i w pełni spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju.