Zalety kleju GreenBond™ E-0

Zalety kleju GreenBond™ E-0

1. Kompatybilność z innymi żywicami

Kleje GreenBond™ E-0 są kompatybilne z żywicami mocznikowo-formaldehydowymi i ułatwiają czyszczenie urządzeń w przypadku zmiany środka wiążącego.

Zważywszy na fakt, iż kleje GreenBond™ oraz UF (MUF), również po zmieszaniu wykazują dobre właściwości kohezyjne i adhezyjne, otwiera to nowatorskie, interesujące z technicznego punktu widzenia możliwości – przy przestrzeganiu przepisów i dyrektyw – w zakresie optymalizacji składu klejów pod względem gospodarczym i technicznym tak, aby był on dostosowany do danego obszaru zastosowania, np. poprzez dodanie składnika kleju GreenBond™, jako „pochłaniacza formaldehydu”.

Można również skrócić np. czas docisku w przypadku „grubych” płyt, dodając do GreenBond™ E-0, mniejszą niż standardowo obecnie dodawana przy produkcji płyt drewnopochodnych, ilość PMDI.

2. Temperatury składowania

Kleje GreenBond™ E-0, zachowują siłę klejenia, również w temperaturach znacznie poniżej temperatury krzepnięcia. I tak, podczas testu, klej zamarzał, a po rozmrożeniu wytwarzano przy jego pomocy, bez strat parametrów, nowe płyty. Niska temperatura nie wpływa na właściwości kleju.

3. Trwałość

Trwałość kleju GreenBond™ P2, określono na podstawie badania długoterminowego na ponad 8 miesięcy*. Przed użyciem, klej należy wymieszać.

4. Czas docisku i temperatury docisku

W porównaniu do znanych dotychczas wyników technicznych zastosowań środków wiążących zawierających proteiny, klej GreenBond™, odznacza się wysoką reaktywnością, mierzoną w możliwych czasach docisku. Dzięki niepowtarzalnej kombinacji surowców naturalnych, łączenie termiczne, następuje już przy docisku poniżej 10 s/mm grubości płyty. Proces kondesacji rozpoczyna się porównywalnie z kondensacją żywicy UF, przy 100°C.


*klej nie jest przewidziany do długiego składowania, a do bezpośredniego zużycia bezpośrednio po wyprodukowaniu. Przechowywanie wymaga zastosowania środków biostabilizujących.