Cel przedsiębiorstwa

Twoje wymagania - nasze wyzwanie

Naszym celem jest rozwój systemów klejów do materiałów zawierających celulozę (innymi słowy produktów przetwórstwa drzewnego), które są nie tylko pozbawione formaldehydów, lecz zawierają w swoim składzie naturalne składniki. Ta nowa generacja klejów, nie tylko wypełnia wszelkie prawne wytyczne w zakresie ochrony produkcji materiałów zawierających celulozę, ochrony pracowników w procesie produkcji materiałów zawierających celulozę, ochrony środowiska pracy, ochrony środowiska naturalnego i ochrony przed emisjami, lecz również wspiera te wytyczne poprzez eliminację wydzielania się substancji toksycznych w procesie produkcji takich wyrobów.

Tym samym, nasz wybór wszystkich składników żywic i klejów, skupił się w oczywisty sposób na obszarach surowców odnawialnych i naturalnych, jednak również z możliwością proporcjonalnego zastosowania dokładnie określonych materiałów recyklingowych oraz nieszkodliwych odpadów naturalnych z różnych gałęzi przemysłu.

Istotną kwestią, było osiągnięcie możliwie najniższego obciążenia środowiska naturalnego przy produkcji tych klejów, czyli postawienie tzw. "ecological footprint*" Mając na uwadze produkowane co roku na całym świecie ilości materiałów opartych na celulozie i wynikającą z tego ilość zużywanego kleju, chcieliśmy w miarę możliwości w procesie produkcji, ograniczyć się do energooszczędnych działań, takich jak np. zwykłe mieszanie składników, co skutkuje bardzo niską emisją CO2 w całym łańcuchu produkcyjnym.

Niezwykle krótki czas docisku i szybkość cyklu produkcyjnego, typowe dla urządzeń o wysokiej wydajności stosowanych w przemyśle materiałów drewnopochodnych, stanowią szczególne wyzwanie dla przedsięwzięcia. Nowy system klejów, musi tym samym, w przeciwieństwie do znanych dotąd tego typu receptur ekologicznych, wykazywać reaktywność porównywalną z ugruntowanymi na rynku żywicami UF/MUF, aby móc sprostać absolutnie koniecznemu wymogowi rentowności produkcji materiałów drewnopochodnych.

* ecological footprint - ekologiczny odcisk stopy mierzy zapotrzebowanie człowieka na zasoby naturalne biosfery, a następnie porównuje tę konsumpcję z umiejętnościami planety do jej regeneracji. W ten sposób, można obliczyć liczbę globalnych hektarów powierzchni lądu i morza, które są potrzebne do ponownego wytworzenia zużytych dóbr oraz absorpcji odpadów w przeliczeniu na jedną osobę. Według raportu WWF, obecnie człowiek średnio zużywa potencjał regeneracyjny nie jednej, ale aż blisko dwóch Ziemi.

Po ok. 4 latach prac, udało nam się opracować termołączącą, poliskondensacyjną żywicę hydroaldehydową, która całkowicie spełnia powyższe wymagania.

Nasza koncepcja jest pod względem gospodarczym niezwykle interesująca dla przemysłu materiałów drewnopochodnych, którego zakłady potrzebują codziennie duże ilości klejów. Umożliwia ona Klientom samodzielne wymieszanie systemu klejów w zależności od potrzeb, wynikających z określonego zastosowania oraz samodzielny zakup potrzebnych do tego materiałów.

Kolejną ważną i znaczącą z gospodarczego punktu widzenia zaletą naszego projektu jest fakt, iż nie wymaga on, jak to obecnie ma miejsce, przewożenia samochodem ciężarowym do zakładu produkcyjnego, dużych ilości wody w formie "rozpuszczalnika do kleju". Zgodnie z naszym projektem, przewożone są wyłącznie substancje stałe lub koncentraty, które następnie zostają odpowiednio połączone ze sobą na miejscu zgodnie z recepturą Grupy SESTEC©.