Personalizowane instalacje

Personalizowane instalacje

W ocenie Grupy Sestec, obecny sposób dostarczania kleju jest ekonomicznie i ekologicznie niekorzystny.

Do zakładów produkcyjnych wytwarzających materiały drewnopochodne, przyjeżdża każdego dnia kilka cystern tego surowca. Samochody często pokonują duże odległości, niepotrzebnie transportując nawet do 40% wody.

We współpracy z renomowanym producentem maszyn, opracowaliśmy personalizowaną instalację rozwiązującą ten problem.

Optymalnym rozwiązaniem dla zakładów produkujących materiały drewnopochodne, jest montaż instalacji do wytwarzania kleju, wielkościowo dostosowanej do danego wolumenu produkcji (np. płyty MDF) bezpośrednio w miejscu produkcji. Dzięki temu w każdym zakładzie, możliwe będzie samodzielne wytwarzanie dedykowanego rodzaju klejów w systemie „just in time”.

Atutem naszego rozwiązania jest modułowa konstrukcja instalacji, pozwalająca na dostosowanie jej wydajności do faktycznych potrzeb produkcji kleju. Istnieje również możliwość łatwego przenoszenia oraz montaż w nowym miejscu.

Tak przygotowana instalacja jest w stanie wytwarzać od 1 do 6 ton gotowego kleju na godzinę. Główny moduł produkcyjny linii mieści się na powierzchni 100 m2 (bez stacji rozładowywania big bagów, zbiorników do przechowywania zapasów, silosów oraz zbiorników magazynowych na wyroby gotowe).

Żaden z etapów procesu produkcyjnego nie wymaga dostarczania dodatkowego ciepła, dlatego zużycie energii elektrycznej, wynosi jedynie ok. od 40 do 175 kWh, w zależności od rodzaju produkowanego kleju, co stanowi znaczną różnicę w stosunku do produkcji żywic formaldehydowych, wymagających dostarczania dużych ilości energii do wielokrotnych procesów polikondensacji.

Prezentowane dane dotyczą modelu modułu podstawowego. Proponujemy indywidualne rozwiązania dla każdego Klienta, odpowiednio dopasowane do jego potrzeb, dlatego też, parametry instalacji mogą się różnić od prezentowanych.