Zalety kleju GreenBond™ E-0


 1. Kompatybilność z innymi żywicami


 2. Kleje GreenBond™ E-0 są kompatybilne z żywicami mocznikowo-formaldehydowymi i ułatwiają czyszczenie urządzeń w przypadku zmiany środka wiążącego.

  Zważywszy na fakt, iż kleje GreenBond™ oraz UF (MUF), również po zmieszaniu wykazują dobre właściwości kohezyjne i adhezyjne, otwiera to nowatorskie, interesujące z technicznego punktu widzenia możliwości - przy przestrzeganiu przepisów i dyrektyw - w zakresie optymalizacji składu klejów pod względem gospodarczym i technicznym tak, aby był on dostosowany do danego obszaru zastosowania, np. poprzez dodanie składnika kleju GreenBond™, jako "pochłaniacza formaldehydu".

  Można również skrócić np. czas docisku w przypadku "grubych" płyt, dodając do GreenBond™ E-0, mniejszą niż standardowo obecnie dodawana przy produkcji płyt drewnopochodnych, ilość PMDI.

 3. Temperatury składowania


 4. Kleje GreenBond™ E-0, zachowują siłę klejenia, również w temperaturach znacznie poniżej temperatury krzepnięcia. I tak, podczas testu, klej zamarzał, a po rozmrożeniu wytwarzano przy jego pomocy, bez strat parametrów, nowe płyty. Niska temperatura nie wpływa na właściwości kleju.

 5. Trwałość


 6. Trwałość kleju GreenBond™ P2, określono na podstawie badania długoterminowego na ponad 8 miesięcy*. Przed użyciem, klej należy wymieszać.

 7. Czas docisku i temperatury docisku


 8. W porównaniu do znanych dotychczas wyników technicznych zastosowań środków wiążących zawierających proteiny, klej GreenBond™, odznacza się wysoką reaktywnością, mierzoną w możliwych czasach docisku. Dzięki niepowtarzalnej kombinacji surowców naturalnych, łączenie termiczne, następuje już przy docisku poniżej 10 s/mm grubości płyty. Proces kondesacji rozpoczyna się porównywalnie z kondensacją żywicy UF, przy 100°C.  *klej nie jest przewidziany do długiego składowania, a do bezpośredniego zużycia bezpośrednio po wyprodukowaniu. Przechowywanie wymaga zastosowania środków biostabilizujących.