Ochrona zasobów słodkiej wody​

Ochrona zasobów słodkiej wody​

Możliwość wykorzystania wody odpadowej (chłodniczej, technologicznej itd.). Możliwość wykorzystania wody opadowej czy słonej *

 

 

 

* po odpowiedniej filtracji