Grupa Sestec

Grupa SESTEC©

Grupa SESTEC© oznacza innowację oraz know-how. Chemicy, biolodzy, inżynierowie i technicy grupy SESTEC© w ramach wieloletniej współpracy z znamienitymi uniwersytetami i instytutami przemysłu drzewnego, podejmują liczne wyzwania i wspólnie wypracowują praktyczne rozwiązania. Ten bardzo zgrany międzynarodowy zespół ekspertów z różnych dziedzin mocno ukierunkowanych na cel , to podstawa naszych sukcesów.

Do Grupy SESTEC© należą następujące firmy:

W firmie SESTEC© Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wiodącej spółce Grupy, na powierzchni 1500 m., funkcjonuje nowoczesne laboratorium przeznaczone do badań nad przetwórstwem drewna oraz dział techniczno-technologiczny materiałów drewnopochodnych, w którym mogą być wytwarzane i testowane wszelkie materiały drewnopochodne, przede wszystkim płyty wiórowe i pilśniowe (MDF i HDF), zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi. Oprócz pomiarów formaldehydu, możliwe są również pomiary lotnych związków organicznych (VOC). W naszym laboratorium, możemy także przygotowywać odpowiednie ilości różnych żywic, np. w celu prowadzenia testów zewnętrznych u Klientów.

W Niemczech, grupę SESTEC© reprezentuje firma SESTEC©-Klebstoff Solutions GmbH, Bad Harzburg, gdzie również podstawowe badania, prowadzone są we własnym laboratorium.

Kolejną spółką Grupy Sestec, jest spółka SESTEC© Innovations Sp. z o.o., która odpowiedzialna jest za poszukiwanie zastosowań opracowanych żywic w innych gałęziach przemysłu oraz przygotowywaniem koncepcji rozwoju Grupy.

W skład Grupy wchodzi również spółka Sestec Sp. z o.o., której zadaniem jest odpowiedni nadzór nad ochroną własności intelektualnych.