Surowce


Warunkiem wykorzystania w naszych recepturach surowców było i jest to, aby brane pod uwagę surowce nie zaburzały równowagi ekologicznej i/lub były krótkookresowo odnawialne. Kluczowe jest również to, aby surowce nie były klasyfikowane jako trujące, bądź były zaszeregowane jako wolne od CMR. czyli nie zaliczane do kancerogennych (rakotwórczych), ani do mutagennych (działających toksycznie na rozrodczość).

Nasz wybór wszystkich składników, skupił się zatem w oczywisty sposób na obszarach surowców odnawialnych i naturalnych, jednak również z możliwością proporcjonalnego zastosowania dokładnie określonych materiałów recyklingowych oraz nieszkodliwych odpadów naturalnych z różnych gałęzi przemysłu.

Wykorzystujemy TYLKO te surowce, które już są dostępne. Tworzymy kleje, których produkcja nie wymaga wynajdywania i produkcji nowych materiałów czy substancji, dzięki temu nie obciążamy dodatkowo środowiska w którym żyjemy.

Wszystkie używane przez nas surowce, są sklasyfikowane jako nieszkodliwe. Stosuje się je głównie w takich branżach jak produkcja karmy dla zwierząt, przemysł kosmetyczny oraz papierniczy. Większość surowców to pozostałości, pochodzące z uprzednich procesów przemysłowych, które obecnie wykorzystywane są często jedynie jako nośniki energii spalania w piecach przemysłowych.

Znaczna część naszych surowców, to uboczne produkty przemysłu spożywczego i przetwórczego, dlatego też, są one nieszkodliwe dla organizmów żywych, a dzięki temu, że surowce te pochodzą z dużych procesów przemysłowych, są one dostępne w wystarczająco dużych ilościach do produkcji kleju zgodnie z recepturami grupy SESTEC©.

Zgodnie z zasadą recyklingu, która mówi, że tzw. "recykling materiałowy" ma pierwszeństwo przed recyklingiem energetycznym, można stwierdzić bardzo dużą dostępność ilościową wszystkich tych surowców.