Ekonomia i warunki pracy

Ekonomia i warunki pracy

Grupa SESTEC© realizuje długofalową, stabilną i konstruktywną strategię biznesową. Utrzymanie i poprawa konkurencyjności naszych Klientów oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników w zakładach przetwórstwa drewna, mają podstawowe znaczenie dla naszej Firmy. Poprzez powyższą filozofię i strategię biznesową, Grupa SESTEC©, koncentruje się na długofalowym sukcesie jej Klientów, a tym samym spółek z Grupy.

Jednym zdaniem – celem całej naszej Grupy jest wywołanie długofalowych, pozytywnych zmian w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw naszych Klientów.

Pomijając stricte techniczną stronę możliwych udoskonaleń i korzyści technologicznych, płynących ze stosowania naszych klejów w porównaniu do żywic formaldehydowych, stosowanych w produkcji płyt drewnopochodnych, projekt SESTEC© umożliwia znaczącą oszczędność kosztów zakupów, tylko poprzez samo wytwarzanie kleju w zakładzie produkującym materiały drewnopochodne.

Dlatego naszym dążeniem w znaczącej części całego projektu SESTEC© jest zaimplementowanie indywidualnej, niezależnej instalacji do produkcji klejów w zakładach produkujących materiały drewnopochodne. Wydajność takiej instalacji, dzięki jej modułowej konstrukcji jest „szyta na miarę”, ponieważ w elastyczny i prosty sposób, możemy dostosować ją do potrzeb każdego Klienta. Instalacja eksploatowana będzie przez Klienta według jego bieżących potrzeb w oparciu o udostępnione przez SESTEC© know-how.

Zalety ze stosowania instalacji do produkcji kleju GreenBond™:

 

  • własna gospodarka surowcowa – zakup surowców do produkcji kleju realizowany jest samodzielnie przez klienta.
  • znaczący spadek kosztów transportu – obecnie każdy z klientów zaopatrywany jest w klej ciężarówkami, tym samym ok 40% wody zawartej w kleju, transportowane jest na duże odległości. Wg naszego założenia, transportowane będą tylko materiały sypkie i koncentraty, co powinno spowodować obniżkę kosztów o min 30%.
  • ograniczenie powstawania odpadów – przygotowywana będzie tylko taka ilość kleju, jaka będzie w danej chwili potrzebna do produkcji.
  • ograniczenie kosztów energii – ze względu na to, że proces powstawania kleju jest związany tylko z różnego typu mieszaniem składników, zamiast energochłonnych procesów kondensacji w przypadku kleju UFH, to cały proces pozwala na znaczne ograniczenie zużycia energii.
  • Ograniczenie kosztów utylizacji – powstające w procesie przygotowania drewna odpady w postaci wody procesowej, kondensatu i innych odpadów produkcyjnych w płynnej formie mogą, po uprzednim odpowiednim technicznym zbadaniu, zostać ponownie wykorzystane. (np. kondensat z procesu suszenia lub woda po płukaniu instalacji)
  • Brak problemów z czasami wykorzystania – Czas składowania przygotowanego kleju 1K – jednoskładnikowego GreenBond wynosi kilka miesięcy.
  • Długi tzw. „otwarty czas użytkowania”. Możliwość ponownego użycia drewna (włókna lub wióry) zmieszanego z klejem wynosi kilka dni.
  • Łatwość czyszczenia instalacji – Niespolimeryzowana żywica GreenBond daje łatwo rozpuszczać się w wodzie przez co maszyny i instalacje mogą być łatwo czyszczone.

Kleje z rodziny GreenBond można zastosować do produkcji wszystkich materiałów drewnopochodnych. Kolejne testy prowadzone zarówno w naszym laboratorium jak i u wiodących producentów potwierdzają bardzo dobre parametry techniczne płyt: MDF, HDF, OSB, sklejki, prepregs . Testy te wykazały równie, że zastosowanie naszego kleju podnosi efektywność wielu elementów linii produkcyjnej:

 

°

 Ilość kleju [%] 8%8%  8%8% 8% 8% 
 Wilgotność drewna                [%] 9% 9% 10% 10% 10% 10%

 Temp. na prasie                     [ °C] 

 190 °C 190 °C 190 °C 190 °C 190 °C190 °C
 Czas prasowania [s] 37 45 37 45 3745 
 Swelling [%] 21,79 19,2315,45 18,11 15,50 15,79 
 Norma[<25%] V V
 Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 1,60 1,521,40  1,67 1,21 1,65
 Norma [> 0,5 Mpa] V V V V V V