Ekonomia i warunki pracyGrupa SESTEC© realizuje długofalową, stabilną i konstruktywną strategię biznesową. Utrzymanie i poprawa konkurencyjności naszych Klientów oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników w zakładach przetwórstwa drewna, mają podstawowe znaczenie dla naszej Firmy. Poprzez powyższą filozofię i strategię biznesową, Grupa SESTEC©, koncentruje się na długofalowym sukcesie jej Klientów, a tym samym spółek z Grupy.

Jednym zdaniem - celem całej naszej Grupy jest wywołanie długofalowych, pozytywnych zmian w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw naszych Klientów.

Pomijając stricte techniczną stronę możliwych udoskonaleń i korzyści technologicznych, płynących ze stosowania naszych klejów w porównaniu do żywic formaldehydowych, stosowanych w produkcji płyt drewnopochodnych, projekt SESTEC© umożliwia znaczącą oszczędność kosztów zakupów, tylko poprzez samo wytwarzanie kleju w zakładzie produkującym materiały drewnopochodne.

Dlatego naszym dążeniem w znaczącej części całego projektu SESTEC© jest zaimplementowanie indywidualnej, niezależnej instalacji do produkcji klejów w zakładach produkujących materiały drewnopochodne. Wydajność takiej instalacji, dzięki jej modułowej konstrukcji jest "szyta na miarę", ponieważ w elastyczny i prosty sposób, możemy dostosować ją do potrzeb każdego Klienta. Instalacja eksploatowana będzie przez Klienta według jego bieżących potrzeb w oparciu o udostępnione przez SESTEC© know-how.

Zalety ze stosowania instalacji do produkcji kleju GreenBond™:

  • Własna gospodarka surowcowa - zakup surowców do produkcji kleju realizowany jest samodzielnie przez klienta.

  • Znaczący spadek kosztów transportu - obecnie każdy z klientów zaopatrywany jest w klej ciężarówkami, tym samym ok 40% wody zawartej w kleju, transportowane jest na duże odległości. Wg naszego założenia, transportowane będą tylko materiały sypkie i koncentraty, co powinno spowodować obniżkę kosztów o min 30%.

  • Ograniczenie powstawania odpadów - przygotowywana będzie tylko taka ilość kleju, jaka będzie w danej chwili potrzebna do produkcji.

  • Ograniczenie kosztów energii - ze względu na to, że proces powstawania kleju jest związany tylko z różnego typu mieszaniem składników, zamiast energochłonnych procesów kondensacji w przypadku kleju UFH, to cały proces pozwala na znaczne ograniczenie zużycia energii.

  • Ograniczenie kosztów utylizacji - powstające w procesie przygotowania drewna odpady w postaci wody procesowej, kondensatu i innych odpadów produkcyjnych w płynnej formie mogą, po uprzednim odpowiednim technicznym zbadaniu, zostać ponownie wykorzystane. (np. kondensat z procesu suszenia lub woda po płukaniu instalacji)

  • Brak problemów z czasami wykorzystania - Czas składowania przygotowanego kleju 1K - jednoskładnikowego GreenBond wynosi kilka miesięcy.

  • Długi tzw. "otwarty czas użytkowania". Możliwość ponownego użycia drewna (włókna lub wióry) zmieszanego z klejem wynosi kilka dni.

  • Łatwość czyszczenia instalacji - Niespolimeryzowana żywica GreenBond daje łatwo rozpuszczać się w wodzie przez co maszyny i instalacje mogą być łatwo czyszczone.