Nowości

Najnowsze informacje grupy SESTEC©10.2017 - Grupa SESTEC© planuje otwarcie laboratorium techniczno-badawczego na terenie północnych Niemiec, szczegóły wkrótce.

Ze względu na stałą współpracę z ośrodkami naukowymi na terenie Niemiec, Grupa Sestec podjęła decyzję dotyczącą otwarcia w północnych Niemczech, podręcznego laboratorium operacyjnego, którego zadaniem będzie bieżące wsparcie współpracy z niemieckimi Uczelniami i Instytutami Badawczymi. Przewidywane rozpoczęcie prac planowane jest na grudzień 2017 roku.


09.2017 - Rozpoczęliśmy współpracę z Politechniką Śląską.

Ekologia, polimeryzacja, surowce odnawialne, materiały naturalne - to kluczowe zagadnienia od samego początku prac nad recepturą kleju. Grupa Sestec nawiązała współpracę z Politechniką Śląską w celu wzmocnienia tych obszarów, które są najważniejsze z punktu widzenia koncepcji produkcji kleju opracowanej przez Sestec. Współpraca ma na celu "tuning" kleju i optymalizację parametrów technicznych.


08/09.2017 - Rozpoczęcie współpracy z Fridrich-Alexander Universität Wrlangen-Nurnberg oraz z Humbolt Universität

Nanotechnologia to nowy obszar nauki, który dzięki współpracy z tymi renomowanymi uczelniami chcemy wykorzystać przy dalszych pracach nad naszym klejem. Rozpoczyna się kolejny zakres badań. Powstaje nowy zespół tematyczny.


08.2017 - Przeprowadziliśmy drugie, udane próby wielkoprodukcyjne z wykorzystaniem klejów rodziny GreenBond. Próby odbyły się w jednym z zakładów produkujących płyty drewnopodobne na terenie Polski.

Wyniki po pierwszych próbach były na tyle interesujące, że zdecydowano o przeprowadzeniu kolejnych testów. Testów implementacyjnych z możliwością sprawdzenia różnych ustawień parametrów produkcyjnych, od wilgotności, ilości kleju, temperatury, szybkości aż po dodatkowe ustawienia które umożliwia ta linia. Podczas tych testów wprowadzano również dodatkowe modyfikacje receptury kleju. Jak w przypadku pierwszych testów, badania płyt przeprowadzą równolegle 2 laboratoria, producenta i Grupy Sestec.


06.2017 - pierwsze próby wielkoprodukcyjne przeprowadzone z pełnym sukcesem! Najbliższe tygodnie to czas, który przeznaczamy na testy, analizy, badania i wyciąganie wniosków oraz przygotowania do kolejnych planowanych prób.

W oparciu o porozumienie zawarte w styczniu Grupa Sestec przeprowadziła pierwsze testy wielkoprzemysłowe na pełnowymiarowej linii produkcyjnej. Testy polegały na zaimplementowaniu kleju GreenBond do zastosowania w standardowych warunkach produkcyjnych. Przez cały dzień, w którym były prowadzone próby, stosowano identyczne parametry produkcji jak w przypadku produkcji płyt produkowanych w oparciu o żywicę UF/MUF. Wyprodukowane w tym dniu płyty, będą po sezonowaniu, poddane testom wynikającym z odpowiednich regulacji i norm zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych producenta płyt. Testy będą prowadzone równolegle w laboratorium producenta oraz laboratorium Sestec.


01.2017 - Rozpoczęcie współpracy z jednym z wiodących przetwórców drewna w Europie.

Setki prób, tysiące testów, setki wyprodukowanych płyt, dziesiątki próbek różnych receptur kleju, przetestowane dziesiątki różnych materiałów to nadal niewystarczające informacje aby w pełni urynkowić nasze rozwiązanie. Szukaliśmy wsparcia w zakresie przetestowania kleju w warunkach wielkoprzemysłowych. Takie wsparcie znaleźliśmy u jednego z wiodących przetwórców drewna, które zostało sfinalizowane w postaci właśnie podpisanej umowy.

Teraz przed Grupą Sestec kilka miesięcy ciężkich przygotowań do testów. Rozwiązania wymaga wiele aspektów związanych zarówno z klejem jak i stroną techniczną i logistyczną przygotowania odpowiednich ilości koniecznych do przeprowadzenia testów.


11.2016 - do zespołu Sestec dołączył dr Kurt Nonninger, były szef zespołu badań I Rozwoju Pfleiderer AD/BC West (Head of research & development Pfleiderer AG / BC . West)

Praktyka, doświadczenie i wiedza zdobyta w trakcie całej kariery zawodowej dają naszemu zespołowi kolejne solidne wsparcie na drodze prowadzonych przez nas prac - serdecznie witamy na pokładzie.


08.2016 - Sestec Polska rozpoczyna współpracę z Politechniką Wrocławską.

Złożoność badanych zagadnień oraz szeroko zakrojony program naukowo-badawczy wymaga profesjonalnego wsparcia naukowców z dziedziny chemii i budowy maszyn. Po kilkumiesięcznych rozmowach została podpisana umowa o współpracy oraz powstały zespoły kierunkowe pod przewodnictwem profesorów Politechniki Wrocłaskiej.


06.2016 - Grupa SESTEC© otwiera na terenie Polski południowej swoje pierwsze, największe w Europie, innowacyjne centrum badawczo-rozwojowe.

Intensyfikacja prac, konieczność zwiększenia ilości prób i związanych z nimi testów były podstawą do podjęcia decyzji o otwarciu własnego centrum badawczo-rozwojowego.

Centrum zostało zaplanowane i wyposażone w taki sposób, aby możliwe było zasymulowanie możliwie wszystkich występujących w przemyśle warunków produkcji tak, aby wyniki laboratoryjne były jak najbardziej zbliżone do produkcyjnych. Laboratorium zostało wyposażone w kompletną, zminiaturyzowaną linię do obróbki i przygotowywania drewna do produkcji płyt drewnopochodnych.

Jednym z głównych wymagań przy tworzeniu centrum było możliwość zapewnienia powtarzalności warunków wszelkich prowadzonych testów i prób oraz możliwość ujednolicenia standardów z największymi producentami płyt drewnopochodnych.